Offerte aanvragen

Graag weten wat uw voordeel kan zijn? Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan en wij nemen contact met u op.

Particulier

Door het reinigen van uw zonnepanelen zorgt u ervoor dat er weer volop zonlicht opgevangen kan worden en u weer het optimale rendement zult behalen.

Zakelijk

Disclaimer & privacyverklaring

HEIKO Solar Cleaning respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers op vraag van HEIKO Solar Cleaning verstrekte persoonlijke gegevens zullen door HEIKO Solar Cleaning naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten.

Verzamelde gegevens

HEIKO Solar Cleaning zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling. Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

HEIKO Solar Cleaning verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van HEIKO Solar Cleaning;
  • verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

HEIKO Solar Cleaning kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens HEIKO Solar Cleaning diensten te verlenen.

Cookies

Wie internetpagina's bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld het "IP-nummer" waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten. HEIKO Solar Cleaning zal dergelijke gegevens (indien en zover deze al worden gebruikt) uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste "cookies" zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. HEIKO Solar Cleaning beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

Overig

HEIKO Solar Cleaning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.

Indien u vragen heeft over dit privacy beleid of wilt weten welke gegevens HEIKO Solar Cleaning over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@heikodiensten.nl of per post naar: HEIKO Solar Cleaning, Dorpsbleek 22, 7641 LL Wierden. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Gebruikersvoorwaarden

Het is niet toegestaan deze website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEIKO Solar Cleaning.

Evenzeer verboden is het gebruiken van deze website op een wijze die andere gebruikers hindert of het functioneren van deze website aantast.

HEIKO Solar Cleaning is niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waarnaar via deze website kan worden doorgelinkt.

Communicatie door derden over HEIKO Solar Cleaning dient altijd ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de marketing afdeling van HEIKO Solar Cleaning. Deze communicatie behelst nadrukkelijk ook het gebruik van beeldmerken welke toebehoren aan HEIKO Solar Cleaning. Indien er geen schriftelijk akkoord is gegeven aanvaardt HEIKO Solar Cleaning geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gecommuniceerde informatie.

Aansprakelijkheid

HEIKO Solar Cleaning is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van HEIKO Solar Cleaning geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt HEIKO Solar Cleaning geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

HEIKO Solar Cleaning behoud zich het recht voor deze disclaimer te wijzigen. Wanneer deze wordt gewijzigd worden de wijzigingen bekend gemaakt op deze pagina.

Project in Tienray met succes afgerond

Project in Tienray met succes afgerond

HEIKO Solar Cleaning heeft onlangs een mooi project in Tienray afgerond. Op een grote varkensstal lagen zo'n 150 bevuilde zonnepanelen. 

Door een mooie samenwerking met een toonaangevende leverancier, die ook de zonnepanelen geplaatst heeft, heeft HEIKO deze opdracht naar volle tevredenheid uit mogen voeren. De panelen zijn slechts enkele jaren geleden geplaatst op een grote varkensstal. Door de ligging en de het gebruik van de stal waren de panelen al dusdanig bevuild dat het rendement aanzienlijk was gedaald. HEIKO heeft met het gebruik van tuckerpolesysteem i.c.m. osmosewater de panelen gereinigd, waardoor het volle rendement wederom behaald kan worden.